Komplet 4 badań

Proponujemy Państwu kompleksową diagnostykę obejmującą 4 badania*:

1. Klasyczne badanie EAV metodą dr Reincharda Volla – z zastosowaniem specjalistycznej i nowoczesnej diagnostyki elektroakupunkturowej. Metoda ta pokazuje związek między funkcjonalnym stanem narządów wewnętrznych, a wartościami oporności elektrycznej mierzonej w punktach odpowiednich meridianów. Podczas pomiaru przewodności elektrycznej skóry. Np. u chorych ze stanem zapalnym nerek, można zlokalizować punkty charakteryzujące się zwiększoną przewodnością na meridianie nerek, w stosunku do punktów znajdujących się na meridianach odpowiedzialnych za zdrowe narządy. Punkty te zostały nazwane elektroprzepuszczalnymi punktami reaktywnymi REPP (ang. Reactive Electro – Permeable Point).

2. Badanie VEGA TEST metodą dr Helmuta Schimmela – obejmuje sprawdzenie m.in.:

 • ogólnej kondycji organizmu (ogniska zakaźne w pięciu obiegach: nerkach, płucach, sercu, śledzionie, wątrobie)
 • stanu układu immunologicznego (alergie, autoalergia, autoimmunita)
 • obciążeń mikrobiologicznych (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty)
 • obciążeń chemicznych (metale ciężkie, pierwiastki toksyczne i promieniotwórcze)
 • obciążeń promieniowaniem geopatycznym
 • obciążeń elektrosmogiem
 • kwasowości tkanek i narządów
 • niedoborów i nadmiarów mikro- i makro-elementów oraz witamin

3. Badanie STRD wg modelu Heidelberskiego – diagnostyka ta umożliwia ocenę stanu energetyki człowieka. Według naszej wiedzy (zgodnie ze starożytną medycyną chińską) miejsca zaburzeń przepływu energii wskazują na konkretne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Jeżeli zaburzenia przepływu energii są silne i utrzymują się przez dłuższy czas, to istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia chorób przewlekłych. Badanie STRD pozwala na zastosowanie wczesnej i skutecznej profilaktyki zdrowotnej oraz pozwala określić:

 • ogólny stan zdrowia organizmu
 • blokady energetyczne w organizmie
 • stopień oddziaływania stresu na organizm
 • wpływ psychiki oraz emocji na organizm
 • obciążenia mikrobiologiczne i toksyczne
 • stan energetyczny organizmu, czyli zdolność do pokonania chorób

4. Badanie DIRP metodą dr Rifle’a – jedynie poprzez biorezonans szwajcarskim skanerem DIRP można dokładnie określić częstotliwości potrzebne do poprawy zdrowia organizmu, a co za tym idzie najlepszy sposób prowadzenia terapii. Urządzenie jest w stanie określić na jakiej częstotliwości znajdują się w danej chwili pasożyty, bakterie, wirusy czy grzyby, które występują w organiźmie badanego.

Po wykonaniu badań przeprowadzamy szczegółową interpretację i analizę uzyskanych wyników oraz udzielamy odpowiednich wskazówek żywieniowych. W przypadku wykrycia poważniejszych schorzeń proponujemy terapię naturalną LALIMA.

Dlaczego warto wykonać komplet 4 badań w LALIMA DIAMOND MED?

Kompleksowa diagnostyka składająca się z kompletu 4 badań daje wiele korzyści:

 • Klasyczne badanie EAV z niezwykłą dokładnością określa stan funkcjonalny narządów wewnętrznych
 • VEGA TEST pozwala na wykonanie w bardzo krótkim czasie niezwykle precyzyjnej i szczegółowej mapy obciążeń toksycznych organizmu, a w konsekwencji umożliwia identyfikację czynników etiologicznych schorzeń i dolegliwości
 • Badanie STRD pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń przepływu energii w organizmie (nadmiar, niedobór lub blokady) na poziomie mentalnym, emocjonalnym oraz ustalenie typu psychometabolicznego i dobór optymalnej diety i suplementów oraz ziół; ponadto umożliwia identyfikację czynników na poziomie emocjonalnym, mentalnym czy duchowym, które powodują problemy zdrowotne
 • Badanie szwajcarskim skanerem DIRP umożliwia bardzo szybkie i bardzo dokładne ustalenie częstotliwości patogenów (pasożytów, wirusów, agresywnych bakterii i grzybów), które są przyczyną dolegliwości fizycznych

Wykonanie kompleksowej diagnostyki pozwala na całościową ocenę stanu zdrowia organizmu, we wszystkich jego aspektach oraz eliminuje ryzyko błędów pomiarowych, którymi mogłoby być obarczone każde z badań, gdyby było wykonywane oddzielnie. W rezultacie kompleksowa diagnostyka daje 95% pewność diagnostyczną!

Informacje o komplecie badań:

Czas trwania: 90 – 120 minut
Cena: sprawdź cennik »

(*) – diagnostyka oraz terapie stosowane przez nasze centrum nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem prowadzącym.