Stwardnienie rozsiane – leczenie Kraków

Leczenie stwardnienia rozsianego Kraków. Leczenie SM Kraków

Geneza stwardnienia rozsianego SM wg medycyny naturalnej:

Zgodnie z naszą wiedzą i obserwacjami na podstawie wielu tysięcy badań i skutecznie przeprowadzonych ultranowoczesnych naturoterapii możemy stwierdzić, że główną przyczyną stwardnienia rozsianego jest prenatalne zakażenie borelią – bakterią z grupy bakterii spiralnych (łac.Spirochetaceae) spokrewnioną z krętkiem bladym wywołującym kiłę (łac.treponema pallidum).

Jej nazwa rodzajowa Borrelia pochodzi od nazwiska francuskiego mikrobiologa Amédée Borrela, który odkrył ją w 1905 roku. Natomiast gatunek borrelia burgdorferi został odkryty dopiero w 1975 w miasteczku Old Lyme1. Wtedy to dwanaścioro dzieci zachorowało na reumatoidalne zapalenie stawów. Sprawą zajął się Willy Burgdorfer – szwajcarski bakteriolog zatrudniony w Rocky Mountains Laboratories (Montana). Przebadał on kleszcze i odkrył w ich żołądkach krętka, bakterię w kształcie korkociągu, która została nazwana na jego cześć borrelia burgdorferi. W marcu 1983 roku opublikował w New England Journal of Science raport ze swych badań.

Wprawdzie w połowie XX wieku odnotowano sporadyczne relacje dotyczące np.: rumenia wędrującego (łac. erythema migrans) rozprzestrzeniającego się wokół miejsca ukąszenia przez kleszcza. W 1909 roku, na spotkaniu Szwedzkiego Towarzystwa Dermatologii, Arvid Afzelius przedstawił wyniki swoich badań nad rumieniem obrączkowatym i zasugerował, że może się on wiązać z ugryzieniami kleszcza. Była to pierwsza praca wyjaśniająca etiologię choroby. 7 lat wcześniej niemieccy lekarze Herxheimer i Hartmann opisali odbarwioną, pomarszczoną bibułkową skórę (łac.acrodernatitis chronica atrophicans) w postaci obserwowanej jako podstawowy objaw boreliozy. Z kolei w 1930 szwedzki lekarz zaobserwował, że rumień skórny przekształcił się w zaplaenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Poza takimi pojedynczymi przypadkami nawracająca choroba wielonarządowa wywoływna przez ten gatunek krętka nie była znana. Jak powstała i skąd się nagle wzięła?. Istnieje wiele przypuszczeń. Jedna z hipotez mówi, że borelia jest starą chorobą, której istnienia sobie nie uświadomiono. Jeszcze inna teoria głosi, że to mutacja bakterii, która poszerzyła krąg ewentualnych żywicieli m.in.: o ludzi. Kolejna teza mówi iż jest to kontrofensywna mutacja mikrobów, którym wypowiedzieliśmy zmasowanej wojnę antybiotykową.

Z kolei w USA coraz głośniej mówi się, że borelia została stworzona przez nazistów jako broń biologiczna. W latach 50-tych ubiegłego stulecia w laboratoriach wojskowych w Szwarcwaldzie, naukowcy niemieccy przeprowadzali badania eksperymentalne na szczepach borelii. Zostali oni uprowadzeni przez amerykanów w ramach tajnego przedsięwzięcia Operation Paperclip. Pentagon zlecił im dalsze prowadzenie badań na bakteriach i wirusach na wyspie Plumb Island oddalonej od Lyme o zaledwie 9 mil. W 1967 wydostał się z wyspy Dutch Duck Plague – pomór dzikiego ptactwa, który najpierw ujawnił się na położonej nieopodal Long Island. Mniej więcej w tym samym czasie prawdopodobnie rozprzestrzeniły się boreliozowe mutanty, które wymnknęły się spod kontroli. Stały się one jednym z głównych czynników etiologicznych wielu chorób i schorzeń cywilizacyjnych w tym między innymi chorób o podłożu autoimmunologicznym2, a wśród nich stwardnienia rozsianego.

Przebieg stwardnienia rozsianego SM:

Stwardnienie rozsiane jest chorobą, w której układ odpornościowy gospodarza w dewiacyjny sposób zwalcza osłonki mielinowe komórek nerwowych centralnego układu nerwowego. Postępująca demielinizacja powoduje spowolnienie, zniekształcenie lub zahamowanie przekazów informacji z mózgu do poszczególnych części ciała co skutkuje tym, że przestają one prawidłowo funkcjonować. Prenatalne zakażenie borelią z jakim mamy do czynienia w przypadku stwardnienia rozsianego, nie jest możliwe do wykrycia badaniami medycyny akademickiej (testy: ELISA, Western Blot czy PCR). Jeśli dochodzi do zakażenia tym mikrobem w łonie matki to organizm niejako wzrasta z tą bakterią i nie wytwarza przeciwciał, gdyż traktuje ten stan jako naturalny. Niestety w wieku 25-40 lat rozpoczynają się poważne problemy zdrowotne.

Objawy stwardnienia rozsianego SM:

W uznanych bazach danych takich jak: Medline, PubMed, Scopus można znaleźć wiele badań przeprowadzonych niezależnie w ośrodkach europejskich i amerykańskich3 podkreślających związek zakażenia borelią z występowaniem objawów charakterystycznych dla stwardnienia rozsianego a wśród nich:

 • zaburzenia wzroku (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zapalenie nerwu wzrokowego, mimowolne ruchy gałki ocznej lub rzadko całkowita utrata wzroku)
 • zaburzenia mowy (mowa spowolniona, mowa skandowana, mowa bełkotliwa, zmiana rytmu mowy)
 • problemy z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchów (utrata równowagi, drżenie kończyn, zawroty głowy, utrata częściowej kontroli nad kończynami, brak koordynacji ruchów, uczucie osłabienia: najczęściej dotyczy nóg, odczuwane podczas chodzenia)
 • zaburzenia napięcia mięśniowego – spastyczność (wzmożone napięcie mięśniowe i sztywność wpływają niekorzystnie na mobilność)
 • ból o charakterze przewlekłym, np. nerwoból trójdzielny – ból mięśni twarzy, ból pozostałych mięśni
 • zmiany w odbiorze bodźców (uczucie mrowienia, drętwienia – parestezja, uczucie palącego gorąca)
 • zaburzenia układu pokarmowego (potrzeba częstszego wypróżniania się, biegunki, niepełne wypróżnianie się, zaparcia, utrata kontroli nad momentem wypróżnienia, a także trudności z połykaniem – dysfagia)
 • zaburzenia układu moczowego (częstomocz, skąpomocz, dyskomfort i pieczenie przy oddawaniu moczu, nawracające stany zapalenia układu moczowego)
 • zaburzenia w sferze seksualnej (impotencja, spadek libido, zmniejszenie wrażliwości na dotyk i inne bodźce)
 • zaburzenia pamięci (utrata pamięci krótkotrwałej, trudności z koncentracją, oceną sytuacji lub logicznym myśleniem)
 • zaburzenia emocjonalne i nastroju (związane z układem limbicznym czyli naszym mózgiem emocjonalno – uczuciowym oraz splotami Meissnera i Auerbacha w jelitach)
 • chroniczne zmęczenie, które jest nieprzewidywalne lub niewspółmierne do wykonywanej czynności; zmęczenie jest jednym z najczęstszych i najbardziej uciążliwych objawów SM; bardzo często rodzina, przyjaciele i znajomi czy środowisko zawodowe lekceważy wpływ przewlekłego zmęczenia na pracę zawodową, aktywność społeczną oraz jakość życia

Występowanie poszczególnych objawów w SM uzależnione jest od tego, która ze struktur ośrodkowego układu nerwowego i w jakim stopniu jest objęta procesem degeneracyjnym.

Przyczyny stwardnienia rozsianego SM wg medycyny naturalnej:

Obok prenatalnego zakażenia borelią bardzo ważny udział w etiologii stwardnienia rozsianego odgrywają inne patologiczne mikroorganizmy, a wśród nich: nanobakterie (chlamydia, riketsje – głównie bartonella henselae i quintana), enterobakterie (głównie yersinae enterocollitica) pierwotniaki (głównie: piroplazmy, a wśród nich babesie, wiciowce – lamblie, rzęsistek ludzki), mollikuty (zwłaszcza: mykoplazmy, ureoplazmy), a także wirusy EBV, CMV, COX 1 i 2 oraz Poxivirusy i Parvovirusy. Zarówno borelia jak i pozostałe mikroorganizmy wytwarzają silne neurotoksyny i powodują w/w objawy charakterystyczne dla SM.

Bardzo ważnym czynnikiem biorącym udział w powstawaniu stwardnienia rozsianego są również pasożyty, a zwłaszcza te, które wytwarzają silne neurotoksyny:

 • płaskie np.: tasiemiec uzbrojony lub nieuzbrojony, przywry (przywra wątrobowa, przywra jelitowa schistosoma mansoni lub mekongi)
 • obłe: glista ludzka

Bardzo często u osób z chorobą demielinizacyjną obok wyżej wymienionych czynników patologicznych występują duże obciążenia chemiczne (DDT, Dioxyny, Dibenzofurany, Polichlorowane bifenyle oraz metale ciężkie). Dzieje się tak na skutek zakwaszenia organizmu. Nieprawidłowa dieta (kawa, cola, słodycze, nadmiar zbóż, mięsa i białka) powoduje, że nasza krew traci właściwe środowisko. Chcąc się zabezpieczyć strąca ten problem na tkankę glejową i tkankę mezenchymalną. Tkanki te chłoną kwaśne metabolity i z czasem przyblokowują się. W konsekwencji organizm traci zdolność wyprowadzania toksyn z organizmu.

Podkreślenia wymaga również fakt, że bardzo ważną rolę w etiologii SM biorą udział białka zbóż (zwłaszcza gluten z pszenicy)4 oraz kazeina (białko mleka krowiego)5. Wiele badań przeprowadzonych niezależnie w różnych ośrodkach europejskich i w USA podkreśla znaczenie w/w czynników żywieniowych oraz czynników emocjonalnych (stres, obciążenie emocjami). Pomimo to aspekt żywieniowy i opieka dietetyczna oraz psychologiczna są zaniedbywane, a ich rola w podniesieniu efektywności leczenia oraz eliminacji modyfikowalnych czynników ryzyka jest zupełnie pomijana.

Leczenie naturalne stwardnienia rozsianego SM Kraków*

Stosowana przez nas nowoczesna naturoterapia (informacyjne nośniki holograficzne oraz stymulatory homeostazy) potrafi skutecznie pomóc osobom z chorobą demielinizacyjną, gdyż jest w stanie wyeliminować z organizmu obciążenia odpowiedzialne za powstanie tego schorzenia. Potwierdzić to może wiele osób z tą chorobą, które dzięki naszej terapii obok pozbycia się fizycznych uwarunkowań choroby, przestało się borykać z problemem ekskluzji społecznej i mogło powrócić do normalnego życia.

dr n. med Anna Tabor

1 Miasteczko położone nad cieśniną Long Island oddzielającą stan Connecticut od Nowego Yorku.

2 Wolf-Dieter Storl. Naturalne leczenie boreliozy. Wiedza etnomedyczna, terapia holistyczna i zabiegi prakytyczne. Wyd. Purana. Wrocław 2012. 40-49; 55-71.; Dickson Lena Czy borrelia jest powodem chorób przewlekłych? Tekst oryginalny: http://www.2000taletsvetenskap.nu/special/borrelia/borrelia_lena_dicksson.htm

3 Wybrane badania: 1) Rosja: Baranova N.S., Spirin N.N., Fadeeva O.A., Shipova E.G., Stepanov I.O. Lyme disease in patients with multiple sclerosis: clinical, diagnostic and therapeutic features. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2012; 112(2 Pt 2): 64-68.; 2) Szwajcaria: Miklossy J. Chronic or late lyme neuroborreliosis: analysis of evidence compared to chronic or late neurosyphilis. Open Neurol J. 2012; 6:146-157.; 3) USA: Savely G. Neuralgia and demyelinating plaques: MS or lyme disease?. Adv Nurse Pract. 2005; 13(9): 20.; 4) USA: Ramesh G., Benge S., Pahar B., Philipp M.T. A possible role for inflammation in mediating apoptosis of oligodendrocytes as induced by the Lyme disease spirochete Borrelia burgdorferi. J Neuroinflammation. 2012, 23; 9:72.; 5) USA Halperin J.J. Nervous system lyme disease: is there a controversy?. Semin Neurol. 2011 Jul;31(3):317-324.

4 USA: von Geldern G., Mowry E.M. The influence of nutritional factors on the prognosis of multiple sclerosis. Nat Rev Neurol. 2012 ;8(12):678-689.; Norwegia: Reichelt K.L., Jensen D. IgA antibodies against gliadin and gluten in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2004; 110(4): 239-241.; Hiszpania: 1) Hernández-Lahoz C., Rodríguez S., Tuñón A., Saiz A., Santamarta E., Rodrigo L. Sustained clinical remission in a patient with remittent-recurrent multiple sclerosis and celiac disease gluten-free diet for 6 years. Neurologia. 2009;24(3): 213-215; 2) Rodrigo L., Hernández-Lahoz C., Fuentes D., Alvarez N., López-Vázquez A., González S.. Prevalence of celiac disease in multiple sclerosis.BMC Neurol. 2011;11: 31.; 3) Hernández-Lahoz C., Rodrigo L. Gluten-related disorders and demyelinating diseases. Med Clin (Barc). 2013; 140(7):314-319.; Izrael: Shor D.B., Barzilai O., Ram M., Izhaky D., Porat-Katz B.S., Chapman J., Blank M., Anaya J.M., Shoenfeld Y.. Gluten sensitivity in multiple sclerosis: experimental myth or clinical truth?. Ann N Y Acad Sci. 2009; 1173: 343-349.; Turcja: Batur-Caglayan H.Z., Irkec C., Yildirim-Capraz I., Atalay-Akyurek N., Dumlu S. A case of multiple sclerosis and celiac disease.Case Rep Neurol Med. 2013; 2013:576921.

5 USA: Otaegui D., Mostafavi S., Bernard C.C., Lopez de Munain A., Mousavi P., Oksenberg J.R., Baranzini S.E.. Increased transcriptional activity of milk-related genes following the active phase of experimental autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis.. J Immunol. 2007; 179(6): 4074-4082.; Włochy: Monetini L., Cavallo M.G., Manfrini S., Stefanini L., Picarelli A., Di Tola M., Petrone A., Bianchi M., La Presa M., Di Giulio C., Baroni M.G., Thorpe R., Walker B.K., Pozzilli P. Horm Metab Res. 2002; 34(8):455-459.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi badania EAV metodą Volla i terapii holograficznej, które wykonujemy w Krakowie, w Lalima Diamond Med:

 

(*) – Uwaga:

 • Badanie EAV metodą Volla i naturoterapie stosowane przez Lalima Diamond Med nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem.
 • Leczenie stwardnienia rozsianego terapią naturalną, nie posiada wyjaśnienia, ani naukowego potwierdzenia w świetle powszechnej wiedzy medycyny akademickiej. Nasza naturoterapia biorezonansowa oddziałuje za pomocą kryształów na ciało holograficzne (aurę) człowieka przywracając jego naturalne wibracje.
 • W Europie Zachodniej badanie EAV Volla realizuje ok. 30.000 lekarzy. Niemieckie kasy chorych pokrywają koszt badania EAV od 1984 roku, jeśli badania metodami medycyny akademickiej nie dały rezultatu!