HPV – leczenie Kraków

Leczenie wirusa brodawczaka ludzkiego Kraków, usuwanie wirusa HPV Kraków

SKUTECZNIE USUWAMY WIRUSY HPV/HCV I INNE DAJEMY GWARANCJĘ BADANIAMI PCR

Wirusy to patogenne mikroby bez własnych funkcji życiowych i tym samym zależne pod względem witalnym  w 100% od organizmów, które infekują. Wirus osadza się na błonie komórki gospodarza  i wpuszcza do niej własne DNA względnie RNA, aby móc się rozmnożyć. Wpuszczone RNA/DNA modyfikuje genetyczne mechanizmy komórkowe na korzyść wirusa. Innymi słowy zainfekowana komórka traci swoje prawidłowe funkcje i staje się miejscem wylęgania nowych wirusów, które infekuja kolejne komórki.  Zależnie od wielu procesów układ odpornościowy reaguje na taka sytuację mniej lub bardziej skutecznie, tworząc przeciwciała, które mogą zastopować ten proces. Reakcja taka często jest opóźniona lub niewystarczająca jeśli odporność zainfekowanej osoby jest obniżona. W konsekwencji nie jest możliwe szybkie i skuteczne wyeliminowanie patogenu. Dlatego też symptomy infekcji wirusowej są uzależnione od sprawności przebiegu wyżej omówionych procesów immunologicznych.

hpv-virus

Przyczyny zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV:

Infekcja wirusowa często powoduje zwielokrotnienie i nałożenie się licznych patogennych bakterii. Przypuszczalnie wiąże się to z zaburzeniem funkcji błon śluzowych (działanie bakteriostatyczne). Medycyna akademicka proponuje cały szereg substancji aktywnych, które wpływają na replikację materiału genetycznego w komórkach. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że zahamowanie replikacji osiągnięte zostanie za cenę znaczącej cytotoksyczności. Stosowane wirusostatyki nie potrafią uśmiercać wirusów w ciele bez uszkadzania organizmu gospodarza i tym samym maja one znaczne skutki uboczne. Z tego tez powodu nie są one na razie używane przez medycynę konwencjonalną na masową skalę.

Leczenie wirusa brodawczaka ludzkiego HPV Kraków. Usuwanie wirusa HPV Kraków *

Stosowana przez nas metoda nowoczesnej naturoterapii podchodzi do tego typu infekcji od strony medycyny chińskiej, według której za odporność antywirusową odpowiada śledziona. Dobry stan śledziony powoduje, że organizm łatwo zwalcza wszelkie wirusy i nie dopuszcza do rozwoju infekcji. Jeśli patogen wniknie to silny i sprawnie działający układ imunologiczny szybko go lokalizuje i likwiduje. Kluczowe jest podniesienie ogólnej immunologii, usprawnienie aparatu limfatycznego oraz tkanki mezynchymalnej i tkanki glejowej. Bardzo ważną i pomijaną przez medycyne akademicką kwestią jest również zadziałanie aby środowisko wewnętrzne organizmu miało pH zbliżone do 7 czyli odkwaszenie organizmu. Układ imunologiczny pracuje perfekcyjnie gdy pH tkanek wynosi 7. Najczęściej w wyniku nadmiernego spożycia produktow zbożowych, mięsa, skoncentrowanych produktów białkowych (zwłaszcza sery żółte, twarogi), cukru rafinowanego i tłuszczów utwardzonych i smażonych zakwaszenie tkanki mezynchemalnej i glejowej postępuje z wiekiem i upośledza działanie układu odpornościowego. Tym samym odporność przeciw wirusowa organizmu słabnie.

Proponowana przez nas terapia polega na podniesieniu parametrów pracy układu immunologicznego w naszym Centrum (konieczne dwie lub więcej wizyty i badanie kontrolne). Im dłuzej trwała infekcja wirusowa, tym trudniej ten patogen usunąć I trzeba się liczyć z kilkukrotnym pobytem w naszym centrum. Dodatkowo potrzebna jest właściwa modyfikacja diety.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi badania EAV metodą Volla i terapii holograficznej, które wykonujemy w Krakowie, w Lalima Diamond Med:

(*) – Uwaga:

  • Badanie EAV metodą Volla i naturoterapie stosowane przez Lalima Diamond Med nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem.
  • Leczenie wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, usuwanie wirusa HPV terapią naturalną, nie posiada wyjaśnienia, ani naukowego potwierdzenia w świetle powszechnej wiedzy medycyny akademickiej. Nasza naturoterapia biorezonansowa oddziałuje za pomocą kryształów na ciało holograficzne (aurę) człowieka przywracając jego naturalne wibracje.
  • W Europie Zachodniej elektrodermalny test EAV Volla realizuje ok. 30.000 lekarzy. Niemieckie kasy chorych pokrywają koszt badania EAV od 1984 roku, jeśli badania metodami medycyny akademickiej nie dały rezultatu!