Usuwanie toksyn – Lalima Kraków

Usuwanie Toksyn

Jakie toksyny usuwamy detoksykacją?

Istotnym osiągnięciem metody dr Jonaša jest opisanie dużej ilości toksyn rozpowszechnionych w naszym otoczeniu, które osadzają się w naszych organizmach. Metoda ta pozwala usuwać z organizmu różne toksyny, m.in.:

 • metale ciężkie
 • substancje promieniotwórcze
 • substancje chemiczne pochodzenia przemysłowego
 • środki do konserwacji żywności
 • antybiotyki
 • narkotyki i leki
 • pestycydy
 • pleśnie
 • bakterie
 • zakażenia odzwierzęce
 • wirusy
 • inne toksyny

1. Metale ciężkie

Metale ciężkie występują powszechnie w naszym środowisku. Ich obecność w organizmie stanowi problem ze względu na ich wysoką przewodność prądu elektrycznego. Obecne w tkankach, poważnie zmieniają ich własności elektrochemiczne, co wywołuje pewne zaburzenia immunologiczne, hormonalne i nerwowe. Oczyszczanie z metali ciężkich jest z reguły przeprowadzane w pierwszej fazie terapii detoksykacyjnej. Do metali ciężkich zaliczamy m.in. rtęć, ołów, cynk, srebro, złoto, aluminium, żelazo, nikiel, kadm.

2. Substancje promieniotwórcze

W ostatnim stuleciu kilkakrotnie wzrosła radioaktywność środowiska naturalnego. Przyczyną tego jest wzrost koncentracji w naturze substancji promieniotwórczych o krótkim czasie połowicznego rozpadu. Wśród nich występują głównie: radon, stront i uran. Pierwiastki te powodują poważne zaburzenia immunologiczne i przygotowują dogodne warunki rozwoju dla infekcji pleśniowych.

3. Przemysłowe substancje chemiczne

Mamy tu na myśli przede wszystkim te substancje, które nie powstają w sposób naturalny, ale w większym czy mniejszym stopniu są wytworem człowieka. Większość z nich nie jest toksyczna w małych stężeniach, tzn. nie powoduje gwałtownego zatrucia organizmu. Natomiast ich obecność w ciele powoduje zwykle uszkodzenie tkanek, co sprawia, że skażone tkanki nie są w stanie bronić się przed infekcjami.

4. Środki do konserwacji żywności

Konserwanty działają w podobny sposób, jak substancje chemiczne: niektóre z nich mogą stopniowo zmieniać zdolność immunologiczną rozmaitych tkanek naszego organizmu.

5. Antybiotyki

Antybiotyki mogą powodować wyniszczenie naturalnej flory bakteryjnej organizmu, przez co staje się on bardziej podatny na zarażenia bakteriami oraz pleśniami.

6. Narkotyki i leki

Z jednej strony, leki pomagają człowiekowi w pokonaniu bólu, który często towarzyszy chorobie, jednak, z drugiej strony, mogą być źródłem toksyn poważnie zatruwających nasz organizm, ponieważ osadzają się one w ważnych narządach, np. w wątrobie.

7. Pestycydy

Środki chemiczne używane w rolnictwie pomagają wprawdzie zwiększyć wydajność, ale mogą również stopniowo zanieczyszczać nasz organizm. Obecnie nie ma praktycznie możliwości całkowitego uniknięcia spożywania żywności wyprodukowanej ze wspomaganych chemicznie płodów rolnych.

8. Pleśnie

Pleśnie są wszechobecne w naszym otoczeniu. Ich zadaniem jest włączyć do naturalnego obiegu, tzn. do ziemi, wszystko to, co jest nieorganiczne, obumarłe bądź też nieprzydatne. Takie samo zadanie spełniają one w naszym przewodzie pokarmowym. Pleśnie nigdy nie mogą zaatakować tkanki całkowicie zdrowej. Pożywką dla nich są uboczne metabolity przemian związków chemicznych, które znalazły się w naszym organizmie.

9. Bakterie

Przyczyną wielu przewlekłych chorób są zakażenia bakteryjne. Wiedzę o tym, jakie bakterie są odpowiedzialne za określone dolegliwości oraz za tworzenie się ognisk zapalnych w organizmie, przekazujemy w naszych dalszych publikacjach.

10. Zakażenia odzwierzęce

Usuwanie zakażeń przenoszonych przez zwierzęta stanowi istotną część zabiegów detoksykacyjnych w metodologii dr Jonaša. Również one mogą być przyczyną powstawania ognisk zakaźnych. Należą do nich m.in: toksoplazmoza, bruceloza i toksokaroza. Zakażenia odzwierzęce często bywają przyczyną poronień.

11. Wirusy

Wirusy są drobnoustrojami, które do reprodukcji wykorzystują metabolizm zakażonych komórek. Są więc bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Przy braku odpowiednich warunków nie są w stanie dalej się mnożyć i z tego względu nie są samodzielnymi organizmami. Do najbardziej znanych powszechnych infekcji wirusowych należą: herpes simplex – wirus opryszczki zwykłej, varicella zoster – wirus półpaśca, papillomavirus – wirus wywołujący brodawczaki, wirusy wywołujące zapalenie wątroby, wirus HIV, CMV wirus, EB wirus, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, itd. Wirusy mogą również wytwarzać ogniska zapalne. Spotykamy je w wielu przewlekłych chorobach, także tam, gdzie klasyczna medycyna najmniej się ich spodziewa.

12. Inne toksyny

Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami zarówno wyżej wymienionych toksyn, jak i tych, o których tu nie wspominamy, zapraszamy do kontaktu z nami oraz lektury innych naszych publikacji.