Detoksykacja – Lalima Kraków

Detoksykacja wg Pentagramu

Detoksykacja wg chińskiego pentagramu

Medycyna chińska rozróżnia 5 + 1 podstawowych narządów oraz ich obiegów czynnościowych w organizmie ludzkim. Należą do nich: wątroba, serce, śledziona, płuca, nerki oraz mózg, który przyporządkowany jest sercu.

500pentagram01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medycyna chińska uważa, że zdrowie oraz psychofizyczna harmonia człowieka zależne są od zachowania równowagi między wymienionymi wyżej pięcioma narządami. Zgodnie z terminologią medycyny detoksykacyjnej możemy sformułować następujący pogląd: człowiek jest zdrowy i należycie chroniony przed wszelkimi chorobami cywilizacyjnymi wówczas, gdy ma oczyszczone w/w narządy, a tym samym – wolne od ognisk zakaźnych. W praktyce niełatwo jest utrzymać podstawowe narządy w stanie idealnej czystości. Dlatego też proponujemy Państwu terapię oczyszczającą Wasz organizm z groźnych toksyn oraz ognisk zakaźnych.

500pentagram02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zaznaczyć, iż sama obecność ognisk w danym narządzie, nie oznacza bynajmniej, że narząd ten jest chory. Wyjaśnimy to sobie na przykładzie serca. Ponad 50% ludzi ma ognisko zakaźne w sercu. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich tych przypadkach zachodzą w nim procesy patologiczne. Klasyczne badanie lekarskie nie wykryje tu żadnych zmian i raczej nie ujawni w mięśniu sercowym obecności śluzu, w którym ukryte jest ognisko zakaźne. Możemy to udowodnić dopiero przy zastosowaniu metody dr Jonaša. Słuszność takiej diagnozy potwierdzą następnie objawy, jakie odczuwają chorzy w trakcie detoksykacji serca. Jeśli oczyścimy serce (i mózg), to prawdopodobieństwo, że zachorujemy na zawał mięśnia sercowego lub też poważną chorobę psychiczną, będzie bardzo małe.

500pentagram03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Często zachodzi potrzeba detoksykowania kilku narządów oraz ich obiegów czynnościowych. Podczas szczegółowej detoksykacji warto oczyszczać wszystkie narządy zgodnie z zasadami pentagramu chińskiego.